Các khóa học Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Thuế

Các khóa học Phân tích dữ liệu và dự báo

Các khóa học Kinh tế ứng dụng

Các chuyên đề Phân tích định lượng

logo footer

thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 4 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn
  • Email: cea@qnu.edu.vn 
  • Tel: 0256 3 84 61 59