logo footer

thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 4 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn
  • Email: cea@qnu.edu.vn 
  • Tel: 0256 3 84 61 59
  • Hotline:      091 443 07 19 (NCS. ThS. Lê Văn Tân)    
  •                       097 693 65 68 (NCS. ThS. Cao Tấn Bình)